Calculando fecundidade co método Oocyte Packing Density

El Oocyte Packing Density é unha extensión do método autodiamétrico (Kurita & Kjesbu 2009) que nos axuda a entender a dinámica de recrutamento dos ovocitos e o potencial reprodutivo e que está especialmente indicado para especies de peixes con fecundidade indeterminada. Alba Serrat Llinàs, estudiante de doctorado da Universidade de Girona, estivo no noso laboratorio impartindo un seminario sobre este tema ós membros do grupo. Tamén traballou coa nosa estudiante de master Cristina aplicando o método en mostras de pescada europea, Merluccius merluccius, da costa galega.

Traballaron duro durante as últimas duos semanas, gran traballo!

Alba y Cristina trabajando duro. El sistema de análisis de imagen echaba humo 😉

Estamos moi agradecidos a Alba por ensinarnos a aplicación desta metodoloxía. ¡Como resultado desta colaboración temos ideas moi prometedoras para un futuro cercano!!!

Leave a Reply