Cristina García Fernández

Estudiante Predoutoral


Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC)

Eduardo Cabello, 6. Vigo. Pontevedra. 36208 (Spaña)

(+34) 986231930

cgarcia@iim.csic.es

 

Biografía

Graduada en Bioloxía pola Universidad Autónoma de Madrid no ano 2015. Entre 2015 e 2017, cursou un master Erasmus Mundus,“International Master of Science Marine Biodiversity and Conservation” (EMBC+), no cal estudou en varios lugares como a Universidade do Algarve e a Universidade de Oviedo, así como unha estancia no centro “Sven Lovén Centre for Marine Sciences” en Tjärnö, Suecia.
Durante dous meses no primeiro curso del máster, realizou prácticas no grupo de investigación de Ecoloxía Pesqueira con Fran-Saborido como tutor. Ademais, o seu traballo de fin de máster atópase incluido no proxecto DREAMER, “Dinámica do recrutamento da pescada europea“.
Actualmente está desenvolvento o seu proxecto de tese doutoral “Ecoloxía do recrutamento da pescada europea: interacción entre pesca, medio ambente e efectos maternais”. A principal hipótese que se aborda é a existencia dunha interacción entre a demografía poboacional da pescada europea e o medioambente determinando a dinámica do recrutamento na plataforma galega. É a consecuencia do efecto maternal sobre a bioloxía da proxenie, que interacciona co medioambente, determinando a tasa de supervivencia larvaria e o recrutamento. Estos efectos maternais vense pronunciados pola presencia de duas épocas de posta probablemente debidos á existencia de dous poblacións separadas con características diferentes, hipótese que tamén se abordará.
Beca e fundación: a beca coa que teño o contrato predoutoral está concedida por la Fundación Tatiana Pérez Guzmán del Bueno.