Cristina Nine Vidal

Información de Contacto

Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC)
Eduardo Cabello, 6. Vigo. Pontevedra. 36208 (Spain). (+34) 986231930 ext. 241
ninevidal@iim.csic.es

Lineas de Investigación y experiencia en laboratorio

Son Técnica de Análise e Control dende 2008 e Diagnóstico clínico dende 2015.

Con experiencia laboral en control de calidade (ISO 9000) en productos pesqueiros dende 1995 hate 2008. Realizando tareas de apoio na investigación no Insitituto de Investigacións Mariñas de Vigo (IIM-CSIC) desde el 2009 formando parte do grupo de Química de Productos Mariños. Actualmente desenvolvo a miña labor profesional comó técnico superior de laboratorio no Grupo de Ecoloxía Pesqueira (Abril 2017-Actualidad).