Proxectos en curso

  • CAtch rate Standardisation of fin-fishes targeted by the GAlician (NW Spain) Small-Scale fishery – CASGASS (2014-2015)

  • Estudio das poboacións explotadas de peixes en Flemish Cap (Programa anual)

  • REC2: Procesos de asentamento e reclutamento en especies de peixes de interese para a pesca recreativa (2012-2015)

Leave a Reply