Instalacións e recursos

O grupo de ecoloxía pesqueira traballa dentro dun contexto multidisciplinar, abordando diferentes rasgos da historia vital das especies estudiadas (reproducción, crecemento, bioenerxética e comportamento). Para abordar todos estos aspectos o grupo dispón dun completo laboratorio que permite desenrrolar o traballo de forma independente. Ademais o equipo técnico está composto por 5 especialista que xestionan de forma autónoma todo o traballo de laboratorio requerido por os investigadores.

Reproducción y crecemiento

O equipo conta coun completo laboratorio de histoloxía no que todos os procesos están automatizados – dende a inclusión hata a tinción – o que permite o procesado dun elevado número de mostras (>3000 mostras/ano). 

Para a inspección posterior dos cortes histolóxicos, así como as correspondentes lecturas de idade en otolitos, contamos coun avanzado sistema de análisis de imaxen que inclúe microscopio de campo claro, flurescencia  varias lupas binoculares (Leica Imaging Systems).

Bioenerxética

Os aspectos bioenergéticos relacionados con a historia vital dos individuos se estudian a través do contenido enerxético presente en diferentes texidos do organismo. Para a estimación do contenido enerxético recurrimos ó uso dunha bomba calorimétrica como esta.

Calorimeter

Ecoloxía espacial

Para os estudios de ecoloxía espacial e comportamento utilizamos dende técnicas de marcado convencional hata instrumentos de telemetría acústica.

Spatial ecology resources: A) convetional mark-recapture systems, B) acoustic temetry receiver and C) acoustic telemetry emisors

En resumo, o equipo dispón dun completo set de técnicas de laboratorio de aplicación directa a diferentes estudios de ecoloxía pesqueira.