GRAHAM PIERCE

INVESTIGADOR CIENTÍFICO


Contacto:

Eduardo Cabello, 6. 36208 Vigo, Spain

+34 986 21 44 66

g.j.pierce@iim.csic.es

 

Perfil de investigación:

O Dr. Graham Pierce traballou na investigación en bioloxía mariña e pesca durante 30 anos. Foi membro do persoal académico da Universidade de Aberdeen desde 1996 e foi catedrático de Marie Curie no Instituto Español de Oceanografía de Vigo (España) durante 2007-2010. Dr Pierce coordinou varios proxectos europeos (por exemplo CEPHSTOCK sobre bioloxía e pesca cefalópica, BIOCET sobre bioacumulación de contaminantes en mamíferos mariños) e é autor de aproximadamente 240 artigos científicos revisados por pares. É membro do Comité de Ciencias do ICES (2012-2016) e presidente do Grupo de Dirección de ICES sobre Procesos e Dinámica do Ecosistema. Tamén é copresidente do Grupo de Traballo ICES sobre Ecoloxía dos Mamíferos Mariños (2015-2017). É ex presidente do Consello Asesor Internacional de Cefalópodos e membro e ex presidente do ICES WGCEPH. Os seus intereses de investigación son principalmente na historia da vida e ecoloxía das especies explotadas e os principais depredadores.

 

Producción científica:

Research Gate
ORCID ID: 0000-0002-4744-4501
Scopus ID: 7202450331