Manual de bioloxía reproductiva aplicada para a evaluación e ordenación pesqueira

Estimados colegas,

Hai tempo que terminou o proxecto FRESH (Fish Reproduction and Fisheries COST action), pero aínda estamos producindo alguns dos productos do proxecto planeados. Un deles é o “Handbook of applied fisheries reproductive biology for stock assessment and management” (Manual de bioloxía reproductiva aplicada para a evaluación e ordenación pesqueira ). Este proxecto de libro avanza lenta, pero progresa adecuadamente. Conta con cinco capítulos e un glosario, que serán publicados no mesmo momento en que se rematen, capítulo por capítulo, e finalmente todo o libro completo.
É un placer comunicarlles que o capítulo 4: “Egg production” (Producción de ovos), xa está disponible e pódese descargar de forma gratuita dende digital CSIC no seguinte enlace: https://digital.csic.es/handle/10261/87768

Os capítulos, e o libro, están sendo publicados por digital.CSIC; por o que ó capítulo asignóuselle un doi: 10261/87768. E por o tanto es perfectamente citable como:

  • Ganias K., Murua H, Claramunt G., Dominguez-Petit R., Gonçalves P., Juanes F., Keneddy J., Klibansky N., Korta M., Kurita Y., Lowerre-Barbieri S., Macchi G., Matsuyama M., Medina A., Nunes C., Plaza G., Rideout R., Somarakis S., Thorsen A., Uriarte A., Yoneda M. 2014. Chapter 4: Egg production, 109 pp. In Handbook of applied fisheries reproductive biology for stock assessment and management, eds. R. Domínguez-Petit, H. Murua, F. Saborido-Rey and E. Trippel. Vigo, Spain. Digital CSIC. https://digital.csic.es/handle/10261/87768
Espero que poidan disfrutar de este capítulo e que sexa de utilidade.

Un cordial saudo

_____________________________

Fran Saborido-Rey
Institute of Marine Research (CSIC)
http://pesquerias.iim.csic.es
http://www.fresh-cost.org

Leave a Reply