Novo proxecto sobre a supervivencia de descartes na flota artesanal

O obxectivo principal (OP) de DESTAC é estimar a supervivencia dos descartes procedentes da flota artesanal no contorno dunha área mariña protexida e identificar melloras técnicas para minimizar o impacto dos descartes. O proxecto inclúe os seguintes obxectivos específicos:

  • SO1. Avaliar a taxa de supervivencia das especies obxectivo da flota artesanal suxeita a cota e, polo tanto, afectada pola normativa europea e das especies non suxeitas a cota; pero cun tamaño mínimo legal e / ou peches temporais, o que obriga a descartar.
  • OE2. Identificar os factores relacionados co proceso de pesca e manipulación con impacto na recuperación e supervivencia do descarte.
  • SO3. Propoñer melloras técnicas na operación a bordo (boas prácticas) que poden aumentar a supervivencia dos descartes na pesca artesanal.
  • SO4. Difusión do efecto dos descartes sobre os recursos costeiros e medidas para paliar o seu impacto no ecosistema.

A Unión Europea adoptou unha política de descartes cero que implica a descarga obrigatoria do total capturado de determinadas especies, excepto cando se demostrou unha elevada taxa de supervivencia do descarte. A aplicación desta normativa exixe con éxito o que sucede co descarte. A monitorización de telemetría acústica de exemplares descartados é unha ferramenta útil que proporciona información detallada, no medio natural, para comprender os cambios no comportamento e inferir as mortalidades despois do descarte. Considéranse pesqueiras artesanais pesqueiras de baixo impacto con niveis de descarte máis baixos que a flota industrial; pero non están exentos do cumprimento desta normativa. O proxecto TAC actual (Pleamar 2018) pon a disposición unha rede de monitorización acústica e un método de estimación da mortalidade mediante telemetría ideal para avaliar a supervivencia dos descartes da flota artesanal galega no contorno dunha área mariña protexida.
Convocatoria:
2020
Estado:
Aberto
Ano de inicio:
2019
Ano de finalización:
2020
Ámbito de actuación:
Galicia
Beneficiario:

Instituto de Investigaciones Marinas – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC)

Leave a Reply