Tag: Assessment

 

GOVOCITOS: Software gratuito para determinación de parámetros reprodutivos en peixes

O software, desenvolvido dentro do proxecto DETEPRE (financiado por a Xunta de Galicia) e en colaboración co Laboratorio de Informática Aplicada (LIA), permite estima-la fecundidade e estudar a dinámica de desenvolvemento e reclutamento dos ovocitos en peixes de interese comercial de forma rápida, sinxela e precisa. O coñecemento destes parámetros permiteRead More