FishGenome

Improving Cost-Efficiency of Fisheries Research Surveys and Fish Stocks Assessments using Next-Generation Genetic Sequencing Methods

A situación dos recursos pesqueiros mariños ten que ser evaluada para asegurar prácticas pesqueiras sostenibles e eficaces das poboacións.

Os métodos tradicionais de evaluación pesqueira centrados en campañas científicas de investigación experimentaron un progreso moi lento e teñen limitacións recoñecidas, incluindo un coste económico elevado sumado a unha loxística complexa, datos escasos e dispersos en escala temporal e espacial como consecuencia directa e un tempo moi prolongado para o tratamento e análise dos datos recollidos.

As novas técnicas moleculares de secuenciación masiva ó HTS proporcionan agora a posibilidade de complementar os métodos tradicionais de evaluación pesqueira e resolver algúns destos desafíos. Os obxectivos do presente proxecto centranse en evaluar a capacidade dunha serie de métodos novos de HTS, incluindo técnicas de parentesco por marcaxe y recaptura; RAD-Seq; determinación epixenética da idade ó ADN ambiental (eDNA) para proporcionar evaluacións de recursos e análise de biodiversidade de comunidades mariñas máis rápidos e económicos.

Financiado por a Comisión Europea (EASME/EMFF/2018/015).