SERVICIO DE HISTORIA VITAL

O Servizo de Historia Vital reúne nun único espazo todo o equipamento necesario para analizar diferentes parámetros de historia vital -principalmente en peixes- así como persoal especializado nas diferentes técnicas de estudo.
O servicio articulase en torno a cinco laboratorios fundamentais:

  • Histoloxía: Xeración de bloques de texido para cortar ó microtomo, así como cortes microscópicos sin tinxir o tinxidos. Especializados en corte en parafina (hasta 3.5 μm) e tinción con hematoxilina-eosina de gónadas de peixes. Tamén ofertanse cortes en resina e con outras tincións por encargo. O laboratorio de histoloxía conta cun procesador Leica TP 1020, un inclusor Leica EG 1160, un microtomo Leica RM 2155,un teñidor Leica Autosatiner XL, duas estufas Memmert, campana de seguridade, duas vitrinas de extracción de gases, dous armarios de seguridade e almacén de seguridade especializado para mostras en formol.
  • Bioenerxética: Cuantificación dla enerxía (en calorías ou Kilojulios) en diversos texidos de organismos mariños por calorimetría. Estimación da calidade de óvos de peixes, por calorimetría ou peso seco. O laboratorio de bioenerxética conta con bomba calorimétrica Parr 6300 acoplada a PC para descarga de datos, duas estufas Memmert e unha estufa Selecta.
  • Parámetros reproductivos: Estimación de parámetros reproductivos de peies. Especializado no análise microscópico da determinación do sexo, maduración, ciclo sexual, estratexia reproductiva e determinación do tipo de fecundidade (por gravimetría ou estereología). O laboratorio conta coun macroscópico Leica Z6 APOA con cámara dixital Leica DFC490, un microscopio óptico Leica DMRE con platina motorizada e cámara digital Leica DFC320, un microscopio de fluorescencia Leica DM 5500B con platina motorizada e cámara dixital Leica DFC310FX.
  • Esclerocronoloxía: Determinación da edad anual en peixes mediante o uso de otolitos coa técnica de tostado, quemado ou ó natural, tanto en seccións, como en otolitos enteiros. O laboratorio de esclerocronoloxgía conta con dous microscopios estereoscópicos Leica MZ6 con cámaras dixitais Leica DFC290HD e Leica IC80HD, un microscopio estereoscópico Leica EZ4 HD.
  • Análises de imaxe: Medición, cuantificación e análise de estructuras en cortes histolóxgicos de gónadas de peixces, estimación automática de fecundidade mediante o método autodiamétrico. Estudos de dendrocronoloxgía en otolitos de peixes. Xeración de imaxes multienfocadas. Xeración de imaxes en mosaico de alta resolución. Tratamento de imaxes en fluorescencia. Conta con software Leica Q-Win 3.4, LAS v4.1 (Módulos: Macro Editor, Advanced Analysis, Store and Recall, Multistep, Macro runner, Interactive measurement, Live measurement, Multifocus y Extended annotation), Govocitos 2.1., AnalySIS, COFECHA y ARSTAN.
  • Ecoloxía espacial con telemetría acústica: Todos os aspectos da bioloxía e ecoloxía das especies animais desenvólvense no espazo. Por iso, o estudo dos patróns espaciais nos procesos ecolóxicos é vital para lograr unha xestión eficiente e sostible dos recursos, ademais de incorporar o compoñente espacial e comportamental ao enfoque ecosistémico para a avaliación e xestión da pesca. Este servizo dispón dos equipos e coñecementos necesarios para desenvolver estes estudos en organismos mariños mediante técnicas de telemetría acústica.

CONDICIONES DEL SERVICIO:

O Servizo de Historia Vital ofrece tanto a recollida, procesado e análise das mostras como das instalacións para que os propios clientes poidan procesar as súas mostras, sempre baixo estricto cumprimento das normas de uso do servizo. O formulario empregado por este servizo para especificar as relacións contractuais cos seus clientes son as solicitudes de proba e enviadas ao correo electrónico shv@iim.csic.es. Se hai algún requisito específico, deberá ser especificado nesa solicitude. As solicitudes de proba serán atendidas en rigorosa orde de chegada. Unha vez recibida a solicitude, o tempo estimado para enviar os resultados enviarase ao cliente. Pode solicitar asesoramento previo sobre a extracción e conservación das mostras así como as técnicas e métodos máis adecuados para estimar os parámetros requiridos en cada caso.
O Servizo de Historia de Vida ofrece prezos especiais para clientes que teñen unha relación contractual co CSIC. Máis información no catálogo de servizos científico-técnicos CSIC.

Leave a Reply