Raquel Ruiz Díaz

Master Student


Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC)

Eduardo Cabello, 6. Vigo. Pontevedra. 36208 (Spaña)

(+34) 986231930

raquel.ruizdiaz@imbrsea.eu

 

Biografía

Raquel únese ó grupo dende a University of Ghent onde realiza o International Master in Marine Biological Resources (IMBRSea). Durante a súa estancia ela realizará o seu traballo de fin de master Desenredando o impacto do medio ambiente e da pesca na dinámica do bacallao de Flemish Cap baixo a supervisión de Fran Saborido e a nosa compañeira do IEO Rosario Domínguez.
Posúe unha rica experiencia no campo da ecoloxía mariña aplicada ás pesquerías. Raquel ten un perfil multidisciplinar, traballando en proxectos moi variados, dende o estudio de patróns latitudinais dos rasgos de historia de vida dos crustáceos de augas profundas na Macaronesia hata a introducción de especies invasoras nas Illas Canarias a través de plataformas petroleras e, máis recentemente, na evaluación da vulnerabilidade das TURF xestionadas na pesca artesanal galega ós efectos do cambio climático. É licenciada en Ciencias Mariñas por a University of Las Palmas de Gran Canaria (2015) cunha especialización en Xestión de Recursos Mariños.