REC2

Procesos de asentamento e REClutamento en especies de peixes de interés para a pesca RECreativa

Nos peixes, os procesos que regulan o paso da fase larvaria peláxica á fase asociada ó fondo (asentamento, parte do proceso xeral de reclutamento) son fundamentales na dinámica poboacional. Estos procesos reguladores son de natureza complexa e pouco coñecidos en zonas templadas. No Mediterráneo as especies litorais soportan unha alta presión antrópica. Destaca o auxe da pesca recreativa, actividade de difícil xestión na que se utilizan medidas como a regulación ó acceso mediante Áreas Mariñas Protexidas (AMPs). Os efectos das AMPs sobre os primeros estadios de vida dos peixes son pouco coñecidos. REC2 ten como obxectivo xeral obter información cuantitativa sobre o proceso de asentamento en peixes litorais de interese para a pesca recreativa. Esperamos contribuir ó coñecemento dos efectos que as AMPs teñen sobre os reproductores e sobre o asentamento.

As cuestións específicas ás que se pretende contribuir son: i) Conectividade: ¿a dispersión po as correntes mariñas e suficiente para explicar a orixe dos individuos asentados? ¿Qué influencia teñen as AMPs no asentamento? ii) Potencial reproductivo: ¿a producción de ovos depende so da biomasa do stock reproductor?¿Repercute o grado de explotación no potencial reproductivo adulto?

En REC2 utilizarase unha amplia combinación de plantexamentos e metodoloxías para abordar estas cuestións. O estudio realizarase na Bahía de Palma, cun gran impacto antrópico, e no Parque Nacional Marítimo Terrestre do Arquipélago de Cabrera (PNMTAC), onde éste e mínimo. O equipo solicitante, pertencente a 3 Instituciones, ha colaborado anteriormente e posee os coñecementos e experiencia requeridos para alcanzar os obxectivos propostos.

Obxectivo 1 plantexará a hipótese sobre a conectividade entre zonas especificas das dos áreas de mostraxe baseándose no re-análisis de mostras e datos obtidos anteriormente por o quipo científico. Por outra banda, os efectos da presión antrópica sobre os reproductores serán valorados inicialmente neste obxectivo.

Obxectivo 2 e o mais innovador: ó descoñecerse os métodos óptimos de mostraxe para as fases de asentamento, nunha primera tarea completarase unha comparación das múltiples técnicas de mostraxe posibles, seleccionándose a mellor combinación para evaluar a variabilidade temporal do asentamento e conectividade a pequena escala. As localidades para completar este obxectivo serán coidadosamente seleccionadas en función dos patrones de acumulación de larvas definidos no Obxectivo 1. Entre as aproximacións novedosas inclúese o análise de videoimaxes estereoscópicas e a inferencia do movemento ontoxenético a partir da composición microquímica dos otolitos (en relación ós gradentes ambientais xa detectados).

No Obxectivo 3 analizarase o efecto que o tipo e calidade de hábitat (seleccionado por o grao de explotación pesqueira) pode ter sobre o potencial reproductivo. Elaborarase un modelo de producción de ovos para as especies elexidas.

No Obxectivo 4 ejecutarase un exercicio teórico (simulacións por ordenador) da influencia do PNMTAC no posible asentamento tanto dentro do parque como en zonas aledañas. O coñecemento xerado sintetizarase en modelos conceptuales que melloren a nosa comprensión sobre o ciclo vital destas especies, e os resultados transferiranse a esquemas de xestión.

Leave a Reply