III SIBECORP

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) ten o honor de organizar e invitar a todos ó III Simposio  Iberoamericano de Ecoloxía Reproductiva, Recrutamento e Pesca #SIBECORP3, Que tenrá lugar do 22 ó 26 de Novembro do 2015, en Porto de Galinhas, Ipojuca- Pemambuco, Brasil.

O evento responde á preocupación dos investigadores latinoamericanos por promover a colaboración entre os continentes, debido á importancia da pesca como recurso económico vital para América Latina, España e Portugal. O obxectivo principal é identificar e definir líñas de investigación de interés común e promover proxectos conxuntos que promovan a cooperación entre os países en materia de investigación pesqueira.

Outro gran obxectivo do #SIBECORP3 é centrarse no estudio da bioloxía reproductiva das especies explotadas, a fertilidad e os factores que afectan a esta variable, así como nos procesos posteriores, incluíndo a variabilidade no crecemento das fases tempranas de vida e do recrutamento. A terceira edición de SIBECORP incorporará estos aspectos nos recursos tropicais tanto mariños como de augas continentais.

Os traballos poderán ser presentados oralmente ou coma posters nas seguintes sesións temáticas:

  1. Estratexías reprodutivas dos organismos acuáticos, ecofisioloxía reproductiva;
  2. Potencial reproductivo e causas de variación;
  3. Procesos de reclutamiento;
  4. Utilidade dos estudios sobre la bioloxía reproductiva na evaluación e xestión pesqueira.

Na páxina oficial do congreso (http://www.sibecorp3.org/) atopará información actualizada e poderá seguir todas as noticias do #SIBECORP3. Imos facer un gran evento, que será de un gran atractivo para todos os interesados.

Cronograma

  • Fecha para o envío de resúmenes e preinscripción: 01/02/15
  •  Fecha límite para o envío de resúmenes e preinscripción: 30/06/15
  •  Notificación da aceptación de traballos: 01/08/15
  •  Inscripcións: 01/02/15
  •  Data do evento: de 22 a 26 de noviembre de 2015

Leave a Reply