Monitoreo con Telemetría Acústica do Comportamento de especies costeiras (proyecto TAC)

A seguridade alimentaria ou a mitigación do cambio climático son servicios ecosistémicos das rexións costeiras de vital importancia para o benestar socioeconómico. Son múltiples as presións antropoxénicas e ambientais que poden afectar á sostenibilidade dos recursos. As áreas mariñas protexidas (AMPs) constitúen unha ferramenta valiosa para fomentar a explotación sostible dos recursos preservando a diversidade xenética, incrementando a biomasa e mitigando os posibles cambios evolutivos inducidos por a pesca. A efectividadd dunha AMP depende da distribución e comportamento das especies que a habitan. A xestión correcta dunha AMP debería incluir programas de monitoreo que midan a sua eficacia. Pero poucos son os exemplos de AMPs que inclúan indicadores do comportamiento no seu seguimento. Supón un reto científico desenvolver ferramentas de evaluación da eficacia das AMP en base ó coñecemento dos patróns de comportamento des especies.

Dende esta perspectiva, noso obxectivo principal é desenvolver un sistema de monitoreo para evaluar a efectividade dun área mariña protexida en base ó comportamento das especies obxecto de protección. A consecución deste obxectivo principal comprende os siguientes obxectivos secundarios:

  • OE1. Modelado de patróns de movemento, uso do espacio e comportamento de especies costeiras no entorno da AMP en función de parámetros biolóxicos e ambientais.
  • OE2. Desenrolo dun método no invasivo de estima de mortalidade natural e por pesca a partir de patróns de movemento e comportamento.
  • OE3. Desenrolo dunha metodoloxía de cálculo da efectividade da reserva en función de parámetros biolóxicos, patróns espacio-temporais de comportamento e factores ambientais.
  • OE4. Proporcionar asesoramento sobre cómo integrar a dimensión do comportamento animal no diseño e xestión adaptativa dun área mariña protexida.
  • OE5. Difusión do papel das AMPs na xestión de zonas costeiras.

O proxecto está financiado coa colaboración da Fundación Biodiversidad, do Ministerio de Transición Ecológica, a través do Programa Pleamar, cofinanciado por o FEMP.

Leave a Reply