Becas de introducción á investigación “JAE Intro”

Foi publicado o extracto da Resolución do 13 de marzo de 2019, da Presidencia da Axencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por a que se convocan becas de introducción á investigaciónJAE Intro“.

Poden ser beneficiarios destas axudas españois, nacionais de cualquier Estado membro da UE e extranxeiros no comunitarios, ou que rematen o grado no curso 2018-2019, ou que sexan estudantes de Máster Universitario oficial no curso 2019-2020, oo que estén matriculadas nun Máster Universitario oficial no curso 2018-2019, ou que teñan acceso a estudios de doutorado nos cursos académicos 2019-2020 ou 2020-2021, e que acrediten unha nota media, nunha escala decimal de 0-10 e con 2 decimales, igual ou superior a 8.00 para todas las ramas de conocimiento e que non estean en posesión ou disposición legal de obter un título académico de Doutor, e que non disfrutasen dunha beca de introducción á Investigación dentro do programa JAE en convocatorias anteriores e que no estean incapacitados físicamente nin padecer enfermidade que poida impedir o desenvolvemento da actividad formativa da beca.

Son becas para estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir do 1 de setembro de 2019 ou 1 de outubro de 2019 en Institutos e Centros do CSIC. A dotación das becas será de 3.000 euros e o plazo de presentación de solicitudes é do 9 de abril ó 7 de maio do 2019.

O noso grupo oferta a siguiente expresión de interese para posibles candidatos:

Título do traballo:

Ecoloxía espacial de elasmobraquios costeiros (Raja spp.) no entorno de áreas marinas protexidas de Galicia

 

 

Proxecto do trabajo a desenvolver:

O traballo se enmarca dentro do proxecto de investigación “Monitoreo con Telemetría Acústica del Comportamiento de especies costeras y evaluación de la protección ejercida por un área marina protegida” do programa pleamar da Fundación Biodiversidad, cofinanciado por o FEMP. O principal obxectivo do traballo é o estudo da ecoloxía espacial de elasmobranquios costeiros en áreas marinas protexidas de Galicia mediante técnicas de telemetría acústica. Este estudo inclúe dous aspectos fundamentais:

  • Análise da variabilidade estacional.
  • Análise da variabilidade individual nos patrones de movimiento e a súa relación con parámetros biolóxicos e ambientais.

Durante o proxecto o alumno tomará contacto con a aplicación de técnicas de telemetría acústica para o estudo da ecoloxía espacial en especies mariñas e aplicará ferramentas estadísticas adecuadas para a natureza dos datos recollidos (GLMMs, GAMMs, etc.).

 

Para máis información sobre o proxecto contactar con Alexandre Alonso ou Fran Saborido.

En breve saldrán publicadas todas as expresións de interés disponibles no CSIC, atentos ó Departamento de Posgrado y Especialización (DPE) do CSIC (podedes seguilos na súa conta de twitter @DPE_CSIC).

Leave a Reply