Tag: beca

 

Becas de introducción á investigación “JAE Intro”

Foi publicado o extracto da Resolución do 13 de marzo de 2019, da Presidencia da Axencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por a que se convocan becas de introducción á investigación “JAE Intro“. Poden ser beneficiarios destas axudas españois, nacionais de cualquier Estado membro da UE e extranxeiros noRead More